اعزام عوامل اجرایی انتخابات به ۱۰۲ شعب اخذ رأی بردسکن

صبح امروز دو هزار و 100 نفر عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات به 102 شعب اخذ رأی شهرستان بردسکن اعزام شدند.

اعزام اکیپ خدمات درمانی سپاه بردسکن به روستاهای کلاته برق و رسن

اکیپ خدمات درمانی رایگان سپاه بردسکن به گرامیداشت هفتۀ بسیج به روستاهای محروم کلاته برق و رسن شهرستان اعزام شد.

برگزاری ۹۰ عنوان برنامه در شهرستان بردسکن با اجرای طرحهای محرومیت زدایی

فرمانده ناحیۀ مقاومت بسیج سپاه بردسکن گفت: در گرامیداشت هفتۀ بسیج بیش از 90 عنوان برنامه در بردسکن، انابد و شهرآباد برگزار می شود که طرحهای محرومیت زدایی، واکسیناسیون نیوکاسل و اعزام اکیپ خدمات درمانی رایگان از اهم برنامه های خدماتی سپاه بردسکن است.

گردان امام حسین(ع) بردسکن به رزمایش خواف اعزام شد

صبح امروز بالغ بر 130 نفر از بسیجیان گردان امام حسین(ع) شهرستان بردسکن جهت برگزاری رزمایش سه روزه با هدف به نمایش گذاشتن اقتدار و آمادگی بسیجیان در برابر استکبار جهانی به منطقۀ صفر مرزی خواف اعزام شدند.

۱۳۰ نفر از گردان امام حسین(ع) بردسکن به منطقۀ صفر مرزی خواف اعزام شدند

فرمانده گردان امام حسین(ع) شهرستان بردسکن گفت: بالغ بر 130 نفر از گردان امام حسین(ع) صبح امروز جهت حضور در رزمایش تمرینات تاکتیکی و به نمایش گذاشتن اقتدار بسیجیان به منطقۀ صفر مرزی خواف اعزام شدند.

اکیپ خدمات درمانی به روستاهای محروم بردسکن اعزام شدند

فرمانده سپاه بردسکن گفت: اکیپ خدمات درمانی رایگان به گرامیداشت هفتۀ دفاع مقدس به روستاهای محروم شمس آباد و خوشاب بردسکن اعزام شدند.