«اقتصاد» رأس اولویّتهای «فوری» کشور/ دلایل پافشاری دشمن بر تحریم‌های اقتصادی

به فرمودۀ نائب بر حق امام زمان (عج) مسألۀ «اقتصاد» چندین سال است که در «رأس اولویّتهای فوری کشور» قرار دارد چرا که عزّت ملّی، امنیّت ملّی، اقتدار ملّی و پیشرفت همه‌جانبه بدون اینکه کشورمان یک اقتصاد قوی‌ داشته باشد، به دست نمی‌آید.