اعزام عوامل اجرایی انتخابات به ۱۰۲ شعب اخذ رأی بردسکن

صبح امروز دو هزار و 100 نفر عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات به 102 شعب اخذ رأی شهرستان بردسکن اعزام شدند.

انتخاب اصلح یک تکلیف الهی است

به فرمودۀ مقام معظم رهبری اصل انتخابات يک تکليف الهي است؛ انتخاب اصلح هم يک تکليف الهي است؛ بگرديد و نامزد اصلح را پيدا کنيد.

سند ۲۰۳۰ بردگی فرهنگی و آموزشی ما را دربردارد/ رأی ناصواب خیانت به ملت ایران است

امام جمعه بردسکن با تأکید بر انتخاب اصلح گفت: سند 2030 در آموزش و پرورش کشور ما همانند سند کاپیتولاسیون است که بردگی فرهنگی و آموزشی ما را دربردارد و کسانی که این سند را آگاهانه امضاء کردند، خیانت است و اگر نخواندند، جهالت و باید پاسخگو باشند.