خیانت های انگلستان از دریچه “نفوذ”

غارت نفت، جداکردن افغانستان از ایران، تحمیل قرارداد رویتر، ایجاد فرقه بابیت و بهائیت، به انحراف کشاندن انقلاب مشروطه و روی کار آوردن رضاخان،تقسیم ایران به حوزه نفوذ خود و شوروی در سال ۱۹۰۷ و ده‌ها مورد دیگر تنها بخشی از خیانت‌های انگستان به ایران و محصول راهبرد نفوذ این کشور محسوب می شود.

طرح آشتی ملی، انحراف افکار مردم از خیانت‌های فتنه‌گران است

امام جمعۀ بردسکن با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر عدم آشتی ملت با کسانی که در سال ۸۸ به روز عاشورای حسینی اهانت کردند گفت: طرح. آشتی ملی توطئۀ جدید فتنه‌گران است تا افکار مردم را از واقعیت‌های فتنه منحرف کنند و مطالبه‌گر نشوند.

اساس فتنۀ سال ۸۸ آمریکای جنایتکار و انگلیس مکار بود

امام جمعه بردسکن گفت: اساس فتنۀ سال 88 آمریکای جنایتکار و انگلیس مکار بود و مردم بصیر شهرستان بردسکن با حضور در حماسۀ 9 دی پاسخ دندان شکنی به استکبار جهانی می دهند و بار دیگر با ولایت فقیه تجدید عهد می کنند.