دشمنان اسلام از اجتماع عظیم اربعین حسینی بیم دارند

بردسکن :امام جمعه بردسکن گفت:دشمنان از تشکیل همچین اجتماع عظیمی احساس خطر کرده اند و مشغول فعالیت هستند تا این اجتماع صورت نگیرد.مردم نیز باید این رفتارهای ضد همایش اربعین دشمن را شناسایی و نقشه های آنان را خنثی کنند.

ورزش بردسکن نیازمند توجه خیرین است

رئیس اداره ورزش و جوانان بردسکن گفت: باتوجه به پایین بودن سرانه ورزشی شهرستان، ورزش بردسکن کمک خیرین را می طلبد.