دانشجویان و دانش‌آموزان با شناسایی راهبردهای آمریکا به مقابله با آن بپردازند

امام جمعه بردسکن گفت: درشرایط کنونی دو قشر دانش آموز و دانشجوی ما باید راهبرد آمریکا را بشناسد و به مقابله با آن بپردازند.

باید کینه آمریکا و استکبار ستیزی را در دلهایمان مستحکم کنیم

امام جمعه بردسکن گفت:در کنار دانش آموزان و دانشجویان نسل سوم و چهارم انقلاب با حضور در راهپیمایی 13 آبان که روز بصیرت افزایی است باید  کینه آمریکا و استکبار ستیزی را در دلهایمان مستحکم کنیم.