فن‌آوری هسته‌ای و اقتدار روزافزون ایران اسلامی

دشمنی آمریکا با ایران نه بخاطر انرژی هسته‌ای است که به فرمودۀ نائب بر حق امام زمان (عج) و به گواه تاریخ این موضوع بهانه‌ای بیش نیست، قصد دشمنان منزوی کردن ایران اسلامی است که خوشبختانه اقتدار روزافزون نظام مقدس جمهوری اسلامی در سطح جهان عکس این مطلب را نشان می‌دهد.