«کارگاه دانش‌افزایی فوتسال» در بردسکن برگزار می‌شود/ پایان لیگ فوتسال نوجوانان و جوانان

رئیس ادارۀ ورزش و جوانان بردسکن از پایان لیگ فوتسال نوجوانان و جوانان در شهرستان خبر داد و گفت: کارگاه دانش‌افزایی فوتسال با حضور مدرس رسمی فدراسیون در بردسکن برگزار می‌شود.