«لیله الرغائب» چگونه شبی است

«ماه رجب» ماه بزرگ خدا است و «ليلة الرغائب» يعنى شب دلدادگان؛ شبی که در آن «عطایا و مواهب» فراوان بدست می آید و ملائك بر زمین نزول می‌كنند.